Privacyverklaring


Schaakgigant.nl gelooft dat de bescherming van de privacy op het Internet cruciaal is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het groeiend succes van het Internet als een dienstverlenend en commercieel medium. Daarom respecteren en beschermen wij uw privacy. Schaakgigant.nl zal gegevens betreffende haar bezoekers en/of klanten behandelen conform de Wet Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Alle persoonlijke informatie die u aan Schaakgigant.nl doorgeeft zal alleen gebruikt worden om uw vragen en/of bestellingen op een efficiënte manier te verwerken en af te handelen en voor onze eigen promoties. U heeft het recht tot inzage van uw gegevens en u kan in voorkomend geval de rechtzetting ervan vragen. Schaakgigant.nl zal nooit persoonlijke gegevens over haar bezoekers en/of klanten aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.